งรามเกียรติ์

สุดอลังการ ! การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สุดอลังการ ! การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

งดงามและตราตึงใจสมเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก สำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์

ชุด ลักษมีสีดา โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ที่ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง จากประชาชนที่เข้าร่วมงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๊ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ ร่วมสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ 16 ปี พระอารามหลวง” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับการแสดงโขนในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย มีกำหนดจัดแสดงตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 จำนวน 14 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมได้ ทาง www.bpi.ac.th หรือ เฟซบุ๊กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาพทั้งหมด

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

บทความแนะนำ