ขอนแก่น ท่องเที่ยว นิทรรศกาล อีสาน

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 – ใต้แนวคิด “Isan Crossing: อีสานโคตรซิ่ง”

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 – ใต้แนวคิด “Isan Crossing: อีสานโคตรซิ่ง”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 (Isan Creative Festival 2021) เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Isan Crossing: อีสานโคตรซิ่ง” สะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม แสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจ จากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม “อีสาน”

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564

โดยมุ่งเน้นส่งเสริม 3 อุตสาหกรรมหลักที่ชูอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment Industry) อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ (Craft & Design Industry) และอุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy Industry) พบกับการแสดง และกิจกรรม กว่า 200 รายการ บนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ ในจังหวัดขอนแก่น และทั่วภาคอีสาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม2564

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กล่าวว่า ..  เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 (Isan Creative Festival 2021) จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ ที่สามารถแสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบ การพัฒนาทักษะ ตลอดจนเชื่อมโยงการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมืองในหลายมิติ ทั้งด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การศึกษา รวมถึงการสร้างประสบการณ์ ร่วมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ คนในชุมชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าถึงคุณค่าของการออกแบบ ที่สามารถยกระดับการเพิ่มมูลค่า ให้กับต้นทุนทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป

8 กิจกรรมหลัก

โดยผ่าน 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ2.เสวนา 3.เวิร์กชอป 4อีเวนต์และมิวสิกโปรแกรม 5.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 6.ตลาดนัดสร้างสรรค์ 7.โปรโมชัน 8.กิจกรรมเปิดบ้านแดนอีสาน โดยจัดขึ้นใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1.ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และ 2.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น-ย่านกังสดาล ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดขอนแก่น และ 19 จังหวัดภาคอีสานกว่า 200 รายการ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

Tour_Natural Farming and Local experience

“ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัย สามารถเข้าชมในพื้นที่จัดแสดงได้อย่างทั่วถึงและปลอดความกังวล คณะผู้จัดงานได้มีการจำกัดจำนวนการเข้าชมในพื้นที่ และให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงาน และสามารถเข้าชมงานทางออนไลน์ได้ในบางกิจกรรม เช่น เสวนา การแสดงดนตรีออนไลน์ นิทรรศการและโชว์เคสในรูปแบบ Online tour ทางเฟซบุ๊กเพจ Isan Creative Festivalนอกจากนี้ยังมี แพลตฟอร์มออนไลน์ “คราวด์เช็ค” (Crowd Check) ที่สามารถเช็คความหนาแน่นของคนแต่ละพื้นที่ได้ ก่อนเข้าเยี่ยมชมงานให้ทุกคนอุ่นใจ โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด”

กิจกรรมที่น่าสนใจ และไฮไลต์

ด้านนายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น เผยว่า ตลอดระยะเวลาการจัด “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564” (Isan Creative Festival 2021) ผู้ที่มาชมงาน จะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ และไฮไลต์ ดังนี้

Kungsadan Walkable Project

1. กังสดาลย่านเดินเท้า (Kungsadan Walkable Project) โดย Creative Economy Agency (CEA) x Urban Room: โครงการต้นแบบพัฒนาสร้างสรรค์ทางเดินเท้ารูปแบบใหม่ให้สวยงามเป็นระเบียบ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จัดแสดงที่ ถนนด้านหน้า TCDC ขอนแก่น และย่านกังสดาน ตั้งแต่วันที่ 9กรกฎาคม – 15สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 – 20.00 น.

Exhibition_Creative Business Center

2. นิทรรศการ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business Center) โดย Creative Economy Agency (CEA): นำเสนอแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจท้องถิ่นของภาคอีสานจัดแสดงที่Creative Space, TCDC ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-18.00 น.

Exhibition_สามัญประจำบ้าน

3. นิทรรศการ สามัญประจำบ้าน โดย Creative Economy Agency (CEA) x ISSARAPHAP: บอกเล่าเรื่องราว การตีความใหม่ของสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัวเรา โดยหยิบมาสร้างสรรค์คุณค่าในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดแสดงที่ ห้องแกลเลอรี่ TCDCขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-18.00 น.

Exhibition_Lunch and Learn Project

4. นิทรรศการ อิ่มท้อง สมองใส (Lunch and Learn Project) โดยCreative Economy Agency (CEA):นิทรรศการรถพุ่มพวง Lunch and Learn Project โครงการต้นแบบที่นำเสนอการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน ที่เชฟมืออาชีพ มาร่วมออกแบบและสร้างสรรค์สูตรอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดแสดงที่TCDC ขอนแก่น และพื้นที่สัญจรอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564เวลา 11.00-20.00 น.

Exhibition_Lunch and Learn Project

5. Eating and living project : โปรโมชั่นเมนูสุดพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารอีสานให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่น เสิร์ฟให้ลิ้มลองเฉพาะเทศกาลฯ นี้ เท่านั้น

Promotion_Eating and living project

6. นิทรรศการ หลังฮ่าน (Hidden Life Behind the Show) ชวนชมภาพถ่ายขาว-ดำ ที่บันทึกด้วยฟิล์ม ผสมผสานศิลปะจัดวาง (Installation Art) บอกเล่าเรื่องราวการสืบสาน “หมอลำลูกทุ่ง” ศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน ที่มีมาช้านาน ที่พร้อมจะเปิดเผยให้ชมฉากชีวิตจริงหลังฮ่าน (หลังเวที) กับนิทรรศการผลงานภาพถ่าย ผ่านสายตาอันเฉียบคม หลังเลนส์ ของ “วชิระ ตราชู” ศิลปินช่างภาพมืออาชีพ คนดี ศรีขอนแก่น จัดแสดงที่ อาคารสมบัติทัวร์ – สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

7. นิทรรศการ อีสานกางมุ้ง โดย Nutida x Hear and Found: เล่าขานตำนานบุญบั้งไฟริมโขง ภายใต้แนวคิด “ใจเชื่อ ใจศรัทธา แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องมหัศจรรย์” บอกเล่าผ่านการนอนกางมุ้ง อันเป็นเสน่ห์แห่งวิถีคนอีสานแต่นานมา ที่มักนอนร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ใต้มุ้งหลังเดียวกัน จัดแสดงที่ เดอะวอลล์ ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

Exhibition_หลังฮ่าน (Hidden Life Behind the Show)

8. นิทรรศการ ปรับย่าน ปลุกวิถีศรีจันทร์ (Srichan Makeover) โดย Creative Economy Agency (CEA)x A49: ชมผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะและการจัดการทางเท้าอย่างสร้างสรรค์ ที่ผสานอัตลักษณ์ย่านศรีจันทร์ ให้เข้ากับวิถีเมืองยุคใหม่ จัดแสดงที่ ย่านศรีจันทร์

9. นิทรรศการ สืบแซบตำบักหุ่ง (Somtam Decoded Exhibition)โดย เฮือนคำนาง:ถอดรหัสความแซบนัวของตำบักหุ่ง (ส้มตำ) เมนูอัตลักษณ์อีสานที่โด่งดังไปทั่วโลก จากการผสมผสานวัตถุดิบธรรมดา แต่แซบอย่างน่าทึ่ง จัดแสดงที่ ลานจอดรถ – TCDCขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

10. นิทรรศการโฮงทอ โฮงถัก ฮักถิ่น (Weaving factory)โดย FOUNDISAN x Curated x บริษัท มีเดียม เวลล์ จำกัด:ตื่นตางานฝีมือทั้งผ้าทอและงานจักสานของชาวอีสาน เล่าผ่านมุมมอง “ความรักของสาวทอผ้า” ในหลายมิติ ทั้งงานฝีมือ ความรัก และวิถีท้องถิ่น จัดแสดงที่ อาคารไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

11. นิทรรศการโต๊ะศรีจันทร์ (Srichan Through Food Exhibition) โดยA49:นิทรรศการสูตรลับตำรับศรีจันทร์ที่เล่าผ่าน “โต๊ะอาหาร” ในวาระต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยจานอร่อยหลากหลาย จัดแสดงที่ ตลาดบางลำพู ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.

12. หมอลำบาร์ (Molam Bar Installation) โดยThorr x JUNSEKINO Architect and Design x dps Sound & Light x IjetDo:การสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน ตั้งแต่ อุตสาหกรรมอาหารอีสาน, อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน, อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ จัดแสดงที่ โรงแรมแกรนด์โฮเต็ล ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-22.00 น.

D-Kak Market _Craft Colour

13. ตลาดดีคัก(D-Kak Market) ตื่นตามตื่นใจกับตลาดนัดสร้างสรรค์ กว่า 60 ร้านค้า ณ เอ็ม สเปซ บาย ฌาร์ม (M Space by Charm)ย่านกังสดาล ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-22.00 น.

Tour_สินไซ…ในดินแดนอารยธรรมอีสาน

14. กิจกรรมทัวร์ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Tour):ชมย่านอย่างสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ ทั้ง การท่องเที่ยวจากกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อเป็นโอกาสทางอาชีพ การเที่ยวชมฟาร์มวิถีเกษตรสร้างสรรค์ที่แสนรื่นรมย์ สนุกกับเวิร์กช็อปอาหารที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่วิถีเกษตรปลอดภัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

15. ทัวร์เส้นทางการท่องเที่ยวอีสาน (Isan Route Tour) : ท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่ สัมผัสวิถีอีสานทั่วภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น สกลนคร สารคาม

Tour_Hidden Town

Tour_Hidden Town

Tour_ชุมชมท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน

Tour_ชุมชม ท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน

D-Kak Market _TEETA

D-Kak Market _SEWN Handicraft Studio

D-Kak Market _TEETA

D-Kak Market _TEETA

ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ “อีสานโคตรซิ่ง” สัมผัสการแสดงศักยภาพครั้งยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน ใน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ส.ค. 2564 นี้ ติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรม โปรแกรม และตารางเวลาได้ที่ www.isancreativefestival.com, FB: isancreativefestival, Instagram: @isancreativefestival, Line@: IsanCreativeFestival #ISANCF2021

Exhibition_หลังฮ่าน

Exhibition_หลังฮ่าน (Hidden Life Behind the Show)

Exhibition_Molam Bar Installation

Exhibition_Molam Bar Installation