คลิปเสียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ สำเนียงฝรั่ง

Home / สาระความรู้ / คลิปเสียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ สำเนียงฝรั่ง

จากบทความนี้ “หัดพูด-ออกเสียงภาษาอังกฤษ สำเนียงฝรั่ง | คำที่มักออกเสียงผิด” เราได้แยกคลิปเสียงออกมาให้ต่างหาก เพื่อจะได้ฟังง่ายๆ

คลิปเสียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ

Value ความคุ้มค่า

ออกเสียงว่า แวล – ลยู่ (ม้วนลิ้น L เช่นกัน) / สังเกตว่า มันไม่ใช่ โวลยุ่ม – แวลยู่ – แว-ลู่

Volume เสียง

Volume อ่านว่า “โวล-ลยุ่ม” / ไม่ใช่ “วอ-ลุ่ม”

หัดพูด-ออกเสียงภาษาอังกฤษ สำเนียงฝรั่ง

Link : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/90843.html

ฝึกออกเสียง ภาษาอังกฤษให้เป๊ะ

บทความแนะนำ