มาร์ชวชิราลงกรณ์ เพลงมาร์ชวชิราลงกรณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

เพลง มาร์ชวชิราลงกรณ์ (เนื้อเพลง)

Home / สาระความรู้ / เพลง มาร์ชวชิราลงกรณ์ (เนื้อเพลง)

เพลงมาร์ชวชิราลงกรณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เพลง มาร์ชวชิราลงกรณ์ (เนื้อเพลง)

music_nontri2

เนื้อเพลง  มาร์ชวชิราลงกรณ์

องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ผ่านฟ้าอมรเมืองแม้นแดนสยาม

พระเกียรติยศปรากฏทั่วเขตคาม พระเมตตาธรรมคุ้มเกล้าชาวประชา

องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้ออาทรพสกนิกรทั่วหน้า

ทรงช่วงแบ่งเบาภารกิจพระราชบิดา เป็นภาพตรึงตราประทับใจชาวไทยทุกคน

เจ้าฟ้าผู้งามสง่า พระเปี่ยมบุญญาธิการเลิศล้น

พระนามลือไกลทั่วในสากล ผองปวงชนเทิดทูนรักใคร่บูชา

องค์สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเอื้ออาทรบำรุงทุกศาสนา

ผองข้าเผ่าไทยวอนไหว้ปวงเทพเทวา โปรดอภิบาลรักษา สมเด็จเจ้าฟ้า

มหาวชิราลงกรณ์ ขอจงทรงพระเจริญ