Microsoft Excel คีย์ลัด คีย์ลัด Excel โปรแกรม โปรแกรมคำนวณตัวเลข

รวม คีย์ลัดโปรแกรม Excel ที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

Home / สาระความรู้ / รวม คีย์ลัดโปรแกรม Excel ที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ในการทำบัญชี หรือคำนวณตัวเลขต่าง ๆ เชื่อได้เลยว่าเพื่อน ๆ จะต้องนึกถึงโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาเป็นอันดับแรกกันอย่างแน่นอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องในการใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณ

คีย์ลัดโปรแกรม Excel

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะรวมคีย์ลัดในการใช้โปรแกรม Excel มาฝากกันด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้เพื่อน ๆ ใช้งานโปรแกรมได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังทำให้เราทำงานเสร็จเร็วขึ้น อีกด้วย อย่ารอช้า! มาดูกันเลยว่าจะมีคีย์ลัดอันไหนกันบ้าง…

1. ใส่วันเดือนปี กด Ctrl + ;

2. ใส่เวลา กด Ctrl + :

3. ต้องการ Copy กด Ctrl + C

4. ต้องการวาง (Place) กด Ctrl + V

5. ต้องการตัด (Cut) กด Ctrl + X

6. ต้องการบันทึก (Save) กด Ctrl + S

7. ต้องการเลิกทำหรือย้อนกลับ กด Ctrl + Z

8. ทำตัวหนา กด Ctrl + B

9. ปิดสเปรดซีต กด Ctrl + W

10. ไปที่แท็บ หน้าแรก กด Ctrl + H

11. บันทึกซ้ำลงไปในกลุ่มเซลล์ กด Ctrl + Enter

12. คำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug กด Ctrl + Alt + F9

คีย์ลัดโปรแกรม Excel

13. เลือกเซลล์หลาย ๆ เซลล์พร้อมกัน กด Ctrl + Click

14. สำรวจขอบเขตพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้ กด Ctrl + .

15. ไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด กด Ctrl + Home

16. ไปยังเซลล์ขวาล่างสุด กด Ctrl + End

17. ซ่อนแถวที่เลือก กด Ctrl + 9

18. ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก กด Ctrl + 0

19. ไปที่แท็บข้อมูล กด Alt + A

20. ไปที่แท็บมุมมอง กด Alt + W

21. ไปที่แท็บแทรก กด Alt + N

22. ไปที่แท็บเค้าโครงกระดาษ กด Alt + P

23. ไปที่แท็บสูตร กด Alt + M

24. เพิ่มเส้นขอบ กด Alt + H, B

25. จัดแนวเนื้อหาของเซลล์ให้อยู่กึ่งกลาง กด Alt + H, A แล้วกด C

26. ลบคอลัมน์ กด Alt + H, D แล้วกด C

27. ไปยังเซลล์สุดทางในทิศนั้น กด End หรือ กดปุ่มลูกศร

28. เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น กด Shift + End หรือ กดปุ่มลูกศร

คีย์ลัดโปรแกรม Excel

29. คำนวณเฉพาะ active sheet กด Shift + F9

30. ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม กด Alt + Enter

31. สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBE กด Alt + F11

32. Help กด F1

33. Edit (แก้ไขข้อความต่าง ๆ) กด F2

34. Paste ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตร กด F3

35. เปลี่ยนหรือใส่เครื่องหมาย $ ในตำแหน่งอ้างอิงบนสูตร กด F4

36. ต้องการให้ทำคำสั่งล่าสุดอีกครั้ง กด F4

37. ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ (Goto) กด F5

39. ต้องการคำนวณ กด F9

บทความที่น่าสนใจ