ชาติที่แล้วทำสิ่งใด ชาตินี้ได้สิ่งนั้น - เหตุนำ กรรมส่ง

ชาติที่แล้วทำสิ่งใด ชาตินี้ได้สิ่งนั้น – เหตุนำ กรรมส่ง

Home / ดูดวง / ชาติที่แล้วทำสิ่งใด ชาตินี้ได้สิ่งนั้น – เหตุนำ กรรมส่ง

มีเพื่อนๆ ส่งมาให้อ่านในอีเมล์ เขาบอกให้ส่งต่อ เพื่อได้เหมือนทำบุญร่วมกัน

ชาติที่แล้วทำสิ่งใด ชาตินี้ได้สิ่งนั้น

เหตุนำ กรรมส่ง

ชาติที่แล้วช่วยคนชรา เคารพครูอาจารย์ ชาตินี้มีบุญวาสนาปัญญาดี อายุยืน

ชาติที่แล้วไม่คิดช่วยใคร แม้เห็นเขาอยู่ในอันตราย ชาตินี้ถูกกักขังหรือถูกจองจำ

ชาติที่แล้วทำสิ่งใด ชาตินี้ได้สิ่งนั้น - เหตุนำ กรรมส่ง

ชาติที่แล้วพิมพ์หนังสือลามกจำหน่าย ชาตินี้เป็นคนตาบอดมองไม่เห็น

ชาติที่แล้วพิมพ์หนังสือลามกจำหน่าย ชาตินี้เป็นคนตาบอดมองไม่เห็น

ชาติที่แล้วชอบไถ่ชีวิตเต่า ปู ปลา เป็นต้น ชาตินี้มีอายุยืนยาว

ชาติที่แล้วช่วยชีวิตสัตว์ทั้งหลายให้อิสระ ชาตินี้มีลูกหลานแวดล้อมรักใคร่ใกล้ชิด

ชาติที่แล้วขยันสวดมนต์และนั่งสมาธิ ชาตินี้มีสติปัญญาดีเฉลียดฉลาด

ชาติที่แล้วขยันสวดมนต์และนั่งสมาธิ ชาตินี้มีสติปัญญาดีเฉลียดฉลาด

ชาติที่แล้วถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ ชาตินี้เลยมีเสื้อผ้าอาภรณ์งดงาม

ชาติที่แล้วชอบทำบุญให้ทาน และแนะนำคนให้ทำบุญ ชาตินี้มีทรัพย์สินสมบัติและบริวารพวกพ้อง