ดอกจัน ลายมือ วาสนา

ลายมือของผู้มีบุญวาสนา | ดูลายมือจาก ดอกจันบนฝ่ามือ กากบาท

Home / ดูดวง / ลายมือของผู้มีบุญวาสนา | ดูลายมือจาก ดอกจันบนฝ่ามือ กากบาท

คนที่มีบุญและมีอำนาจวาสนา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในบ้านเมือง แต่ก็มีความเป็นอยู่มีฐานะความสุขสมบูรณ์อย่างพอเพียง ชีวิตราบรื่นมีความสุขปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงดังนี้

ความหมายตามลายมือ

ลายมือของผู้มีบุญวาสนา

หมายเลข 1-1

เส้นคุ้มครองชีวิต จะมีปัญหาหรือมีเหตุเภทภัยอย่างใดก็มีความปลอดภัย

หมายเลข 2-2

กากบาทหยั่งรู้ เมื่อจะมีภัยมาถึงตัว มักจะรู้ล่วงหน้าและปลอดภัย

หมายเลข 3-3

เส้นญาณหยั่งรู้ มักจะมองการณ์ไกลและรู้อดีตและอนาคตได้อย่างชัดเจน

หมายเลข 4

ดอกจันบนเนินพฤหัส มีอำนาจวาสนาอยู่ในตนเอง ไม่มีใครกล้าดูถูก

หมายเลข 5

ดอกจันบนเนินอาทิตย์ มีอำนาจวาสนาราศีสดใส มีความสดใสสง่า

หมายเลข 6

เส้นปลายสมองเป็นแฉก เป็นคนมีมันสมองเป็นเลิศ มีความรอบรู้ทุกอย่างยังมีเส้นและเครื่องหมายอีกหลายอย่าง แต่เพียงเท่านี้ก็หาใครเทียบได้ยาก ขอให้มีความสุขชีวิตราบรื่นไปตลอดชีวิตก็พอเพียงแล้ว.

ลายมือของผู้มีบุญวาสนา

ที่มา ต้อย ตุลา / นสพ.เดลินิวส์