เลิกกลัวใจตัวเองกับ 9 พฤติกรรมในวัย 30+

บางครั้งการเรียนรู้ประสบการณ์ก็ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเองเสมอไป เราสามารถเรียนรู้บทเรียนชีวิตสำคัญได้จากการเห็นชีวิตคนอื่น ในวัย 30 ถือเป็นเลขที่กำลังดี