หนึ่งในห้องสมุด ที่สวยที่สุดในโลก Sainte-Geneviève Library ประเทศฝรั่งเศส

เพราะการที่คนเราจะอ่านหนังสือได้นั้น ทุกๆ อย่างรอบๆ ตัวเราจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย ไม่งั้นเราก็คงไม่มีสมาธิในการอ่านหรอก