งานวิจัยเผย ลูกคนโต ฉลาดกว่าน้องๆ ท้องเดียวกัน

งานวิจัยเผย ลูกคนโต ฉลาดกว่าน้องๆ ท้องเดียวกัน

มีผลงานวิจัยออกมายืนยันว่า คนที่เกิดเป็น "ลูกคนโต" ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นคนฉลาดกว่าน้องๆ ที่คลานตามกันมา งานวิจัยเผย ลูกคนโต ฉลาดกว่าน้องๆ ท้องเดียวกัน