6 อย่างนี้ที่ ‘คนโลกส่วนตัวสูง’ ไม่ชอบเอาซะเลย!

เรื่องเล็ก ๆ ของคนอื่น นั้นมักจะเป็นเรื่องใหญ่ของพวกเราเสมอ และนี่คือสิ่งที่พวกเขาอยากบอกให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้เอาไว้...

เป็นคนแบบไหนกัน? คนโลกส่วนตัวสูงหรือเป็นคนเปิดเผย Introvert-Extroverts? Private

แล้ว Introvert ต่างจาก Private person ยังไง? Private person คือคนนั้นเป็นคนที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ถึง หรือมีส่วนร่วมกับความรู้สึกนึกคิดของเขา