ทริคภาษาอังกฤษน่ารู้ การใช้ Articles อย่างไรให้ถูกรูปประโยค | เมื่อใดต้องนำ A, An, The มาใช้

เมื่อเราพูดถึงหลักของ Grammar เรื่อง Articles เชื่อว่าต้องมีหลายๆ คนที่รู้ว่ามันคืออะไร และก็ต้องมีอีกหลายๆ คนที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร และนำมาใช้อย่างไร