ใช้ Articles อย่างไรให้ถูกรูปประโยค

ทริคภาษาอังกฤษน่ารู้ ใช้ Articles อย่างไรให้ถูกรูปประโยค

ใช้ Articles อย่างไรให้ถูกรูปประโยค เมื่อใดต้องนำ A, An, The มาใช้ ? เมื่อเราพูดถึงหลักของ Grammar เรื่อง Articles เชื่อว่าต้องมีหลายๆ คนที่รู้ว่ามันคืออะไร และก็ต้องมีอีกหลายๆ