ปลุก Passion คนเมือง ผ่าน Corporate Branding Campaign ครั้งแรก

ปลุก Passion คนเมือง ผ่าน Corporate Branding Campaign

เทคโนโลยีใหม่ๆ คือสิ่งที่ล้ำหน้าควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วในเมืองหลวง อนันดาฯใส่ใจและให้ความสำคัญกับ Research & Development เพื่อค้นหาทุกความต้องการของการอยู่อาศัย