25 คำคมจาก ไอน์สไตน์ ที่นำมาปรับใช้กับชีวิตได้ทุกยุคทุกสมัย

ทัศนคติที่อ่อนแอ นำมาซึ่งนิสัยที่อ่อนแอ เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้ก้าวล่วงข้อจำกัดนั้นไปแล้ว