ผลวิจัยบอกว่า คนที่มีไอคิวสูงชอบอยู่เฉยๆ นอนเปื่อยๆ มากกว่าออกไปทำกิจกรรม

ผลวิจัยบอกว่า คนที่มีไอคิวสูงชอบอยู่เฉยๆ นอนเปื่อยๆ มากกว่าออกไปทำกิจกรรม

ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Florida Gulf Coast ของสหรัฐฯ นักวิจัยทำการทดสอบโดยแบบสอบถามจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ ผลวิจัยบอกว่า คนที่มีไอคิวสูงชอบอยู่เฉยๆ