โปรเจกต์น่ารักๆ Toy Stories ช่างภาพอิตาลีบันทึกภาพ ของเล่น จากเด็กๆ ทั่วโลก

สะท้อนวัฒนธรรม และการเติบโตใช้ชีวิต ชมภาพถ่าย ของเล่น จากเด็กทั่วโลก ผลงานของช่างภาพอิตาลี Gabriele Galimberti

ทั้งน่ารัก และรู้สึกซาบซึ้ง รูปถ่ายของเล่น “เรารักพ่อ” ฝีมือคนไทย

ภาพถ่ายน่ารักๆ ฝีมือคนไทย ภาพถ่ายโมเดลของเล่น ชุด "เรารักพ่อ" ที่สมาชิกกลุ่มในเฟซบุ๊ก Bkk.Foto.Playground ถ่ายภาพขึ้นเพื่อ ถวายอาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9