โบสถ์ Simala ปราสาทและศาสนสถานอันงดงาม สักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ ฟิลิปปินส์

ตัวโบสถ์ประกอบด้วยบันไดที่วนคดเคี้ยว ระเบียงที่มีชั้นลดหลั่นตกแต่งด้วยช่องโค้ง ก่อกำเนิดเป็นด้านหน้าของสิ่งปลูกสร้างมหึมา
10 โบสถ์ที่ไม่ธรรมดาของโลก

10 โบสถ์ที่ไม่ธรรมดาของโลก แปลกตาน่าตื่นใจ ไม่ธรรมดาจริงๆ !

ชวนดูโบสถ์ที่ไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่ง หรือสถาปัตยกรรมสวยๆ โบสถ์ไม่ได้เป็นแค่อาคารหรือสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์มารวมกันเพื่อประกอบพิธีอย่างเดียวอีกต่อไป