เข้าใจผิดกันมานาน! กิน “ไข่” ไม่ได้ทำให้แผลปูดเป็นแผลเป็น

ผลสำรวจปี 2559 ยังมีคนเข้าใจผิดเกินครึ่งว่ากินไข่ทำให้เป็นแผลเป็น เฉลี่ยแล้วเด็กอายุตั้งแต่ 15 ถึงผู้ใหญ่อายุ 50 ปี