แบบทดสอบภาษาอังกฤษ แบบขำๆ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ แบบขำๆ ทดสอบความรู้ – จงแปลข้อความต่อไปนี้

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ แบบขำๆ - แปลประโยคนี้ Come on, man!! A มานี่อย่างลูกผู้ชาย B มาบนผู้ชาย C มาเลย หมาน D มาเลย เพื่อน