ขอ 3 คำ - ที่มาของประโยคนี้ ทำไมต้อง ขอสามคำ

ขอ 3 คำ – ที่มาของประโยคนี้ ทำไมต้อง ขอสามคำ

อริสโตเติล ซึ่งเป็นผู้ค้นพบกฎ  “Rule of 3” ที่ทดลองจนได้ผลว่า สมองคนเราจะ จดจำ ของสามสิ่ง หรือ 3 อันดับได้ดีที่สุด โดยกฎนี้ถูก นักการเมือง และผู้นำทหารระดับโลกได้นำไปใช้