ที่มา และความหมายของคำว่า การเล่นโล้สำเภา (รู้แล้วจะฟินหนักมาก)

“ออเจ้าเคยละเล่นโล้สำเภาฤาไม่?” ความหมายของ การเล่นโล้สำเภา ที่บรรดาออเจ้าทั้งหลายรู้แล้วจะฟินหนักมาก