ศิลปิน ใช้เวลาแปลงโฉมเป็น วันเดอร์ วูแมน 50 ชม. ด้วยเสื่อโยคะ และเทปพันท่อ

ถ้าอยากจะแต่งให้เหมือนหรือแต่งให้ปังมันก็จะต้องไปเช่าชุดน่ะสิ เปลืองเงินเปลืองทองไปอีก น้อยคนนักที่จะทำชุดใส่เอง เพราะรู้ว่าทำไปยังไงก็คงไม่เหมือน