หลักการเขียนเรื่องสั้น - องค์ประกอบและส่วนสำคัญของเรื่องสั้น ที่ควรรู้

หลักการเขียนเรื่องสั้น – องค์ประกอบและส่วนสำคัญของเรื่องสั้น ที่ควรรู้

สรุปคุณสมบัติของเรื่องสั้น คือ 1.ตัวละครที่น่าสนใจ 2.เหตุการณ์ที่น่าสนใจ 3.การเปิดเรื่องที่เร้าใจ 4.จุดสุดยอด (climax) 5.การปิดเรื่องที่สมบูรณ์ 6.การใช้ภาษาเหมาะสม