การละเล่นของเด็กไทยในอดีต เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น

การละเล่นของเด็กไทยในอดีต เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น

การละเล่นของเด็กไทยในอดีต เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่จะทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตของเด็กๆ ในยุคนั้น

คุณน้อง จากเด็กไทยธรรมดา สู่เจ้าของร้านข้าวมันไก่ ในอเมริกา

คุณน้อง วัยรุ่นไทยที่ตัดสินใจเดินทางมายังมหานครใหญ่ "สหรัฐอเมริกา" ซึ่งในขณะนั้นคุณน้องพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น อีกทั้งมีเงินติดตัวเพียง 70 ดอลลาร์เท่านั้น!