เจ้าแม่วัดดุสิต พระนมชั้นเอก

ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับ เจ้าแม่วัดดุสิต พระนมชั้นเอก ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ย้อนอ่านเรื่องราวของ เจ้าแม่วัดดุสิต พระนมชั้นเอก ในสมเด็จพระนารายณ์ แม่ของ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก), เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)