เจี๊ยบ ลลนา แพทย์ของพระราชา ดูแลประชาชน ทำดีถวายในหลวง ร.9

เจี๊ยบ ลลนา แพทย์ของพระราชา ดูแลประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร