เจลาติน คืออะไร เหมาะกับอุตสาหกรรมไหนบ้าง ?

เจลาติน คืออะไร เจลาติน เกิดจากการสกัดคอลลาเจนให้กลายเป็นโปรตีน โดยวัตถุดิบที่นิยมเลือกนำมาสกัด ได้แก่ หนังสัตว์ เมือกสัตว์ เกล็ดปลา และกระดูกสัตว์