4 ความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆ ของชาวยุโรป

4 ความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆ ของชาวยุโรป

เกือกม้าป้องกันปีศาจร้าย สมัยก่อนชาวตะวันตกถือว่าเหล็กเป็นโลหะที่ใช้ป้องกันภูตผี และรูปร่างของเกือกม้า คล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวซึ่งถูกนำไปแขวนไว้หน้าประตูโบสถ์เพื่อป้องกันภูตผี