วันนี้ในอดีต: 28 พ.ย. 2451 ก่อตั้ง ร.ร.เกษตราธิการ จุดกำเนิด ม.เกษตรศาสตร์

วันนี้ในอดีต 28 พ.ย.กระทรวงเกษตราธิการ ได้รวบรวม 3 โรงเรียนเข้าไว้ด้วยกัน และนั่นถือเป็นจุดกำเนิดของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์