แนะนำแผนที่ เส้นทางหลีกเลี่ยงรถติด ช่วงสงกรานต์

แนะนำแผนที่ เส้นทางหลีกเลี่ยงรถติด ช่วงสงกรานต์ จากกรมทางหลวง

ช่วงเทศกาลไม่ว่าจะปีใหม่หรือสงกรานต์หรือช่วงที่เป็นวันหยุดยาว หลายคนมักประสบปัญหารถติดเป็นเวลานานหลายชั่วโมง แคมปัส-สตาร์ ขอแนะนำเส้นทางลัด - แนะนำแผนที่ เส้นทางหลีกเลี่ยงรถติด ช่วงสงกรานต์