เสื้อผ้าสีมงคลประจําวัน

เสื้อผ้าสีมงคลประจําวัน เลือกใส่ให้ถูกสี เสริมความมั่นใจ | เดช ศรี มนตรี บริวาร

การเลือกสีเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ สร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ไม่มากก็น้อย เสื้อผ้าสีมงคลประจําวัน