7 สัตว์ประหลาดของโลก

7 สัตว์ประหลาดของโลก | มีพญานาคของไทย-ลาวเราด้วยนะ

อัลกอย คอคอย หรือ หนอนมรณะ (บางที่เรียกว่าหนอนไฟฟ้า) ถ้าคุณจะไปทะเลทรายโกบี หรือทะเลทรายมองโกเลียละก็ระวังมันให้ดี เจ้าหนอนชนิดนี้มันจะฝังตัว สัตว์ประหลาดของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ หรือเดิมคือ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ - ที่ตั้งของเมืองนี้ค่อนข้างกันดารยากที่จะเข้าถึง โดยตั้งอยู่บนที่ราบสูงแอนดิส ลึกเข้าไปในป่าอเมซอนและอยู่เหนือแม่น้ำอุรุบัมบา
10 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สวยงามจากมือมนุษย์ เหลือเชื่อมาก

10 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สวยงามจากมือมนุษย์ เหลือเชื่อมาก

10 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สวยงามจากมือมนุษย์ เหลือเชื่อมาก สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือที่ใจกลางเมือง มีภูผาหินขนาดยักษ์ ที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังกับป้อมปราการอันน่าเกรงขามและทิวทัศน์ตระการตาสวยงาม