คนกับสัตว์ มองเห็นต่างกันอย่างไร ?

ตาแมงมุม เป็นสัตว์ที่มีตาเยอะมาก แมงมุมกระโดดมีตาทั้งหมด 8 ดวง เพื่อช่วยในการล่าเหยื่อได้อย่างดีเยี่ยม .. คนกับสัตว์ มองเห็นต่างกันอย่างไร ?