ไปเที่ยวจีน ควรใช้จ่ายเงินยังไง

ไปเที่ยวจีน ควรใช้จ่ายเงินยังไง ? ไขข้อสงสัย คำถามคาใจเรื่องการใช้จ่ายเวลาไปเที่ยวจีน

จีนเป็นหนึ่งในสังคมไร้เงินสดที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ปัจจุบันร้านค้าส่วนใหญ่จึงนิยมรับชำระเงินด้วยระบบ e-Payment ไปเที่ยวจีน ควรใช้จ่ายเงินยังไง