เงินสมัยอยุธยา เทียบกับ เงินในปัจจุบัน

เงินสมัยอยุธยา เทียบกับ เงินในปัจจุบัน – สาระน่ารู้ เรื่องในอดีต

เกร็ดความรู้ เงินสมัยอยุธยา เทียบกับ เงินในปัจจุบัน มีมูลค่าเท่าไร ระบบมาตราเงินที่สำคัญในสมัยอยุธยา

ทำความเข้าใจ เวียง วัง คลัง นา จตุสดมภ์ | การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา

การปกครองแบบจตุสดมภ์ เป็นการปกครองที่เริ่มในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ปรับปรุงระบอบการปกครองในส่วนกลางเสียใหม่ตามแบบอย่างของขอม