สนามบินขอนแก่น

จากสนามบินขอนแก่น จะเข้าตัวเมืองขอนแก่นได้วิธีไหนบ้าง

วิธีเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองวิธีอื่นๆ คือ เพื่อน/ญาติมารับ จ้างแท็กซี่ เช่ารถขับซะเลย และรถบัส ขอนแก่นซิตี้บัส