พลังแห่งดนตรีบำบัด เยียวยาบาดแผลในหัวใจ เด็กชายบ้านภูมิเวท

พลังแห่งดนตรีบำบัด เยียวยาบาดแผลในหัวใจ เด็กชายบ้านภูมิเวท

บ้านภูมิเวทเป็นที่พักพิงแก่เด็กชายอายุระหว่าง 6-18 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติที่เป็นเด็กเร่ร่อน กำพร้า ขอทาน หรือเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์