ภาพที่บันทึกไว้ปี 2538 ในหลวง ร.9 เสด็จออกจากศิริราช ไปสวนจิตรฯ

ภาพที่บันทึกไว้ปี 2538 ในหลวง ร.9 เสด็จออกจากศิริราช ไปสวนจิตรฯ

ครั้งแรกที่จะได้เห็น ในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังจากที่พระองค์ทรงหายจากพระประชวรด้วยปัญหาพระหทัย ภาพที่บันทึกไว้ปี 2538 ในหลวง ร.9 เสด็จออกจากศิริราช