8 วิธีเห็นผี ใจไม่ถึงอย่าทำ

8 วิธีเห็นผี ใจไม่ถึงอย่าทำ – ความเชื่อส่วนบุคคล

ทุกวิธีต้องทำระหว่าง 4 ทุ่ม ถึง เที่ยงคืน และต้องไม่เลยเที่ยงคืน เพราะจะถือว่าเป็นวันใหม่ # ทุกวิธีห้ามใส่พระ ยกเว้นวิธีที่ 8 # วันที่ทำแล้วมีโอกาสเห็นมากที่สุดคือ วันพุธ และ วันอาทิตย์