วิธีเล่นผีเหรียญ - ไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อน

วิธีเล่นผีเหรียญ – ไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อน

วิธีเล่นผีเหรียญ เอากระดานที่มี ก-ฮ แล้ว 0-9 พร้อมสระมา จะเขียนเองหรืออะไรก็ได้ แต่แนะนำถ้าเขียนเองควรให้คนที่เขียนยันเป็นมาช่วยเขียนหลังกระดาษให้นะคะ