วิธีผูกผ้าพันคอยุวกาชาด

วิธีผูกผ้าพันคอยุวกาชาด – 4 ขั้นตอนง่ายๆ ฝึกบ่อยๆ เดี๋ยวก็ชำนาญ

วิธีผูกผ้าพันคอยุวกาชาด ขั้นตอนที่ 1 ให้น้องๆ กลางผ้าออกให้ตึง (เป็นสามเหลี่ยม) แล้วทำการพับผ้าทบไปทบมา - 4 ขั้นตอน การผูกผ้าพันคอ ยุวกาชาด