ปรากฏการณ์ 49 วัน ชีวิตหลังความตาย

ปรากฏการณ์ 49 วัน ชีวิตหลังความตาย เมื่อออกจากร่างวิญญาณจะไปที่ไหน?

ปรากฏการณ์ 49 วัน ชีวิตหลังความตาย ตอนตายใหม่ ถ้าหากสีหน้าปกติ ร่างกายอ่อนนิ่ม สีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่ เนื่องจากได้บรรลุธรรม ดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติ
การลงโทษในนรกขุมต่างๆ

การลงโทษในนรกขุมต่างๆ – ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ใช้กรรมในนรก

การลงโทษในนรกขุมต่างๆ ขุมนรกควักลูกตา นายนิรยบาลกำลังทรมานสัตว์นรกจำพวกที่ใช้สายตาดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น กับพวกที่ชอบดูภาพลามก

ดวงเห็นผี ตามวันเกิด

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ กรรมอดีตจากชาติภพที่แล้วกำลังติดตามเป็นเงา ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยทางน้ำเพราะว่าธาตุน้ำอาจเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์