13 ภาพวาดสามมิติ สุดสร้างสรรค์ เมื่อวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางมาถึง ‘วันสิ้นโลก’

ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการดับสิ้นไป... ไม่เว้นแต่แม้เรื่องของกระแสนิยมในแต่ละยุค แต่ละช่วงสมัย ที่ย่อมมีสิ่งที่ล้าสมัยและสิ่งที่ทันสมัย

ศาสนาอิสลามกับวันสิ้นโลก – สัญญาณต่างๆ ของวันสิ้นโลก

เมื่อถึงวันสิ้นโลก จะมีการเป่าสังข์ ดังทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ ผู้เป่าสังข์ เค้าว่ากันว่า เอาสังข์จ่อปาก แล้ว!! ศาสนาอิสลาม กับวันสิ้นโลก