อักษรขึ้นต้นของชื่อ บอกความเป็นตัวตนของคนนั้นได้

อักษรขึ้นต้นของชื่อ บอกความเป็นตัวตน บุคลิก ของคนนั้นได้

ชื่อคนที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ย ร ล ว เป็นคนเก่งเรื่องค้าขาย มีชั้นเชิง มีเล่ห์เหลี่ยม เข้ากับคนอื่นได้ดี ปรับตัวได้ดี.. อักษรขึ้นต้นของชื่อ