อบรมฟรี!! สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็น แอร์โฮสเตส รับจำนวนจำกัด

งานอบรมนี้ พี่จัดให้ฟรี!! สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส พบกับสุดยอดเทคนิคต่างๆ อบรมโดยแอร์ฯ ประสบการณ์ตรง