“รอยยิ้มของพ่อ” ภาพความทรงจำที่จะอยู่ในใจคนไทยตลอดไป

“รอยยิ้มของพ่อ” พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไว้ให้ชาวไทยได้เก็บไว้ดูยามที่คิดถึงพ่อหลวง