อาดิดาสเผย รองเท้ากีฬารุ่นแรกของโลก ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

สุดยอดนวัตกรรม ไบโอสตีล ไฟเบอร์ ที่นำมาใช้กับ ฟิวเจอร์คราฟท์ ไบโอแฟบริค มีเท็กซ์เจอร์แบบเส้นไหม มีความคงทนสูงมาก