ประวัติ พัฒนาการ ประเภทของ ยากูซ่า

ประวัติ พัฒนาการ ประเภทของ ยากูซ่า – ยากูซ่ามีแบบครอบครัวและแบบไร้สังกัด

ยากูซ่า หรือ มาเฟียญี่ปุ่น กลุ่มอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ