Let hER Smile รอยยิ้ม ความหวัง พลังใจ ก้าวต่อไป ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Let hER Smile รอยยิ้ม ความหวัง พลังใจ ก้าวต่อไปของ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Let hER Smile รอยยิ้ม ความหวัง พลังใจ ก้าวต่อไป ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม “โรคมะเร็งเต้านม” เป็นชนิดของโรคมะเร็งอันดับ 1 ที่พบในผู้หญิงไทย