ภูเขาไฟระเบิด สามารถทำให้โลก ไม่มีฤดูร้อนได้

รู้หรือไม่ ! ภูเขาไฟระเบิด สามารถทำให้โลก ไม่มีฤดูร้อนได้

การที่ ภูเขาไฟระเบิด มันไม่ได้แค่คร่าชีวิตและสรรพสัตว์บนโลกเท่านั้น แต่มันยังกระทบไปถึงสภาพอากาศของโลกอีกด้วย